Četvrtak, 30 studenoga, 2023
Projekti

Studijska posjeta partnera u okviru HURID-ovog projekta
„Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ koji se provodi u Krapinsko-zagorskoj županiji

„Kad bi se mogle smanjiti liste čekanja, a usluge rane intervencije biti dostupnije za djecu s teškoćama, roditelji ne bi trebali kucati od vrata do vrata da bi nešto napravili za svoje dijete. Potrebno je povezivanje i usavršavanje stručnjaka, jer sve je više djece s teškoćama.“ – izjava je ovo jednog roditelja koji je sudjelovao u istraživanju o podršci koju obiteljima djece rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima i teškoćama pružaju stručnjaci različitih profesija, zaposleni u različitim sektorima u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je 1. rujna 2022. godine započela s provedbom projekta “Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu” s ciljem povezivanja dionika iz svih sektora rane intervencije u Krapinsko-zagorskoj županiji, kako bi, edukacijama osnaženi, udruženo zagovarali kvalitetnije i dostupnije usluge. Rana intervencija mijenja socijalnu uključenost i kasnija životna postignuća djece s razvojnim  rizicima i teškoćama. Ona je osobito važna za djecu koja će kasnije pokazati profil intelektualnih teškoća, jer što je ranije djetetova teškoća otkrivena – veća je vjerojatnost da će dijete imati korist od strategija oblikovanih u svrhu kompenzacije njegovih razvojnih ograničenja. Nadalje, obitelji se pruža podrška kroz intervencijski proces, a sve zajedno doprinosi većoj zrelosti za učenje i društveno sudjelovanje djece koja se uključuju u dječji vrtić, školu i zajednicu.

U okviru projekta, koji se provodi uz podršku Fonda za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, stvorene su intersektorska Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu i Mreža djelatnika dječjih vrtića koje združeno surađuju s ciljem zagovaranja prava i potreba djece s razvojnim rizicima i teškoćama te njihovih obitelji. Djelovanje Koalicije se temelji na participativno razrađenom koalicijskom sporazumu – strateškom dokumentu koji određuje ciljeve i načela djelovanja Koalicije, kao i prava i obaveze članova te način rada. Koalicijskim sporazumom, koji je 24. studenoga 2022. u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice potpisala voditeljica Koalicije, gospođa Zvjezdana Novina Repovečki, se 17 organizacija iz civilnog, zdravstvenog, obrazovnog i sustava socijalne skrbi udružilo u inicijalnom stvaranju Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja je trajno otvorena za pridruživanje novih članova. Djelovanjem Koalicije će se rezultati ovog projekta širiti i na druge zajednice, kroz uspostavljanje novih partnerstava i suradnji. 

Poseban doprinos projektu daje partnerska organizacija s Islanda – Gradski odjel za obrazovanje i mlade iz Reykyavika. Snaga partnera je u razvoju lokalnih politika za uspostavu međusektorske suradnje i približavanju usluga korisnicima. Holistički pristup orijentiran na obitelj na Islandu ima i zakonodavno utemeljenje – Zakon o integraciji usluga u interesu djece, u čijem su fokusu dijete i obitelj, kao i približavanje usluga što je moguće bliže svakom djetetu te povezivanje lokalnih službi socijalne skrbi, dječjih vrtića, centara za provođenje slobodnog vremena i organizacija civilnog društva. S obzirom na dugotrajno iskustvo razvoja i kontinuiranog unapređivanja usluga za djecu, uloga partnera će biti i osnaživanje za zagovaranje sustava rane intervencije u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Predstavnici partnerske ustanove, gđa. Halldora Sigtryggsdottir i g. Hakon Sigursteinsson, u pratnji predstavnika HURID-a, su 24. i 25. studenoga 2022. posjetili dionike rane intervencije u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji kako bi upoznali situaciju na terenu te ponudili najbolje mogućnosti za učenje tijekom provedbe projektnih aktivnosti. Tijekom posjete su se detaljnije upoznali s djelovanjem Kabineta rane intervencije Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Udruge edukacijskih rehabilitatora Krapinsko-zagorske županije, Udruge Sveta Ana iz Lobora i Dječjim vrtićem Zvirek iz Stubičkih Toplica te razmijenili iskustva s predstavnicima regionalne i lokalne samouprave: gospođom Jasnom Petek, zamjenicom župana Krapinsko-zagorske županije za društvene djelatnosti i gospođom Martinom Gregurović Šanjug, pročelnicom Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije te gospodinom Josipom Beljakom, načelnikom općine Stubičke Toplice. Održan je i sastanak dionika rane intervencije na kojem su sudjelovale i predstavnice Centra za socijalnu skrb Krapina i Podružnice Obiteljski centar, predstavnica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice te predstavnica Udruge „Korak po korak do zdravlja“ Klanjec.

Please follow and like us: