Subota, 13 srpnja, 2024

PROJEKTI

Projekt “Moć znanja – zalog budućnosti Latica” UP.04.2.1.11.0291

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Latice, Koprivnica

Ukupna vrijednost projekta: 442.044,82 HRK

EU sufinancira: 375.738,10 kn

Razdoblje provedbe projekta: 23.06.2022. – 23.12.2023

Projektni partneri:

·        Grad Koprivnica i Osmijeh udruga za terapijsko jahanje

·        Osmijeh udruga za terapijsko jahanje

Cilj projekta: ojačati stručne i materijalne kapacitete i unaprijediti znanje Udruge i lokalnih OCD-a

Projekt “Never give up” – pružanje psihosocijalne pomoći osobama s invaliditetom

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije

Ukupna vrijednost projekta: 100.000,00 HRK

Donator: Ministarstvo zdravstva

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2022. – studeni 2023.

Projektni partneri:

·       Društvo distrofičara Zagreb – DDZ

·       Udruga za unaprjeđenje kvalitete života “Karika” Karlovac

Cilj projekta: Uspostaviti uslugu psihosocijalne podrške u UOSIKAŽU kojom će se doprinositi zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja osoba s invaliditetom u Karlovačkoj županiji kroz organizaciju edukacija, radionica, informiranja i savjetovanja u suradnji s partnerima. ojačati stručne i materijalne kapacitete i unaprijediti znanje Udruge i lokalnih OCD-a

Specifični ciljevi:

-Poboljšati razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih i socijalnih vještina osoba s invaliditetom;

-Povećati znanja osoba s invaliditetom o zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja;

-Osnažiti ljudske kapacitete UOSIKAŽU o očuvanju mentalnog zdravlja za kvalitetnije pružanje podrške osobama s invaliditetom.

Projekt “KROK – Korak kroz kulturu”

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina

Ukupna vrijednost projekta: 80.000,00 HRK

Donator: Ministarstvo kulture i medija

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2022. – 01.10.2023

Projektni partneri:

·        Gradska knjižnica i čitaonica Slatina

Cilj projekta:

„KROK“ je program kojim će se povećati prilagođeni književni sadržaji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Razvijanjem međusektorske suradnje između Udruge i knjižnice uspostavit će se dugotrajni, održivi i kvalitetni modeli pristupa i dostupnosti književnih djela, a održivost programskih rezultata temelji se na strateški usmjerenoj suradnji s obrazovnim ustanovama, edukaciji odgojnih i obrazovnih djelatnika te planiranim promicanjem i jačanjem vidljivosti ravnopravnoga pristupa i dostupnosti književnosti.

Očekivani rezultati:

Senzomotorička i taktilna čitaonica za promociju knjiga, čitanje i kreativno pisanje opremljena senzornom, didaktičkom i taktilnom opremom, odnosno najnaprednijim alatima asistivne tehnologije koja će se koristiti u svrhu prilagodbe književnih djela kako bi se kreirale inovativne metode pristupa književnosti za djecu s teškoćama u razvoju, te stručni priručnik „Pristup književnim sadržajima za osobe s invaliditetom: primjeri dobre prakse programa KROK i Ministarstva kulture“ koji će sadržavati najuspješnije metode i sadržaje radionica u senzomotoričkoj i taktilnoj čitaonici.

Projekt “Društveno poduzetništvo Udruge Jaglac”

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac, Orahovica

Ukupna vrijednost projekta: 1.025.104,66 HRK

EU sufinancira: 871.338,96 kn

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2021. – kolovoz 2023.

Projektni partneri:

·        Compound Effect, obrt za savjetovanje i usluge iz Osijeka

Cilj projekta: Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova Udruge Jaglac koja planira započeti poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Očekivani rezultati: Izrađen 1 poslovni plan prema preporuci HAMAG BICRO-a; zaposleno 5 osoba iz kategorije nezaposlenih osoba, ranjivih skupina;
adaptiran i opremljen poslovni prostor u svrhu provedbe društveno-poduzetničkih aktivnosti; širenje koncepta društvenog poduzetništva kroz organizaciju i provedbu konferencije.

Projekt “Jaglac – moj drugi dom”

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac, Orahovica

Ukupna vrijednost projekta: 230.000,00 HRK godišnje (920.000,00 HRK)

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2020. – 31.05.2023.

Projektni partneri:

·        Grad Orahovica

·        Centar za socijalnu skrb Slatina

·        Centar za socijalnu skrb Virovitica

Suradnici na projektu:

·        Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

·        Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće

Cilj projekta: Doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko- podravske županije (VPŽ).

Specifični cilj programa: omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

Očekivani rezultati:

  • Pružena usluga poludnevnog boravka za 25 korisnika (OSI/OSIT) 4 dana u tjednu s uslugom prijevoza i 1 obrokom
  • Pružena podrška za 10 roditelja/članova obitelji:

6 radionica stručne podrške roditeljima/članovima obitelji s psihologinjom
30 terenskih posjeta obitelji korisnika

Pomoćnici u nastavi IV

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije

Ukupna vrijednost projekta: 611.661,00 HRK

Donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Razdoblje provedbe projekta: rujan 2022. – lipanj 2023.

Projektni partneri:

·       Karlovačka županija

·       Ekonomsko – turistička škola

·       Tehnička škola Karlovac

·       OŠ Generalski Stol

·       OŠ ,,Slava Raškaj“ Ozalj

·       Srednja škola Duga Resa

·       OŠ Draganići

·       Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin

Opći cilj: Unaprijediti i povećati kvalitetu dostupnosti redovnog sustava obrazovanja na svim razinama za djecu s teškoćama u razvoju te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u nastavnim, društvenim i građanskim aktivnostima.

Specifični ciljevi:

  • Osigurati podršku učenicima s teškoćama integriranima u redovno obrazovanje.
  • Unaprijediti kvalitetu školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama.
  • Dugoročno osigurati klasifikaciju radnog mjesta pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Projekt “Činimo više – dišimo zajedno” UP.04.2.1.11.0103

Nositelj projekta: Udruga Plava krila

Ukupna vrijednost projekta: 434.188,85 kn

EU sufinancira: 434.188,85 kn

Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2021. – 02.06.2023.

Projektni partneri:

·         Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar

·         Sportska udruga Argo

Kratak opis projekta:

Projekt “Činimo više – dišimo zajedno” smjera jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva na lokalnoj razini, aktivnostima usmjerenim na izobrazbu predstavnika/ca udruga kao preduvjet održivosti i pružanju usluga krajnjim korisnicima/ama. Tako je edukacija o financijskom upravljanju u udrugama usmjerena na razvijanje znanja i vještina u procesu poslovanja udruga, a isti cilj imaju i edukacije o virtualnom poslovanju. Provedba ovih edukacija ujedno je ulaganje u ljudske i financijske kapacitete lokalnih organizacija, a čiji rezultat je snažnija i održiva lokalna udruga. Osim toga, projekt je usmjeren i jačanju krajnjih korisnika/ca ovog projekta, a to su osobe s čijim se različitim oblicima teškoća udruge uključene u provedbu ovog projekta bave. Osim što će ljudski i financijski dostatno kapacitirane lokalne udruge biti sposobne pružiti korisnicima/ama kvalitetnu uslugu i provoditi ostale aktivnosti u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava, organizacija lokalne inicijative socijalnog uključivanja u okviru ovog projekta ima za cilj izravno doprinijeti umrežavanju udruga kao i uključivanju osoba s teškoćama u aktivnosti rekreacije i sporta.

Ciljevi projekta su:

Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u kojoj će najmanje 3 organizacije sudjelovati u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama

Projekt Kuća podrške “Mali Princ”

Nositelj projekta:  Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“

Ukupna vrijednost projekta: 14.197.233,46 kn

EU sufinancira: 14.197.233,46 kn

Razdoblje provedbe projekta: 26. 04.2016. – 26.05.2023. godine

Projektni partneri: 

·        Grad Đurđevac

·         Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Kratak opis projekta: Projekt je odobren u okviru poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“  Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Projektom će se izgraditi i opremiti zgrada površine 565 m2, urediti pomoćni prostor i dvorište te nabaviti kombi vozilo.

Kuća podrške „Mali princ“ sastojat će se od dvije međusobno povezane funkcionalne cjeline. Prva cjelina ima namjenu pružanja socijalne usluge boravka, a druga cjelina ima namjenu pružanja socijalne usluge organiziranog stanovanja uz podršku.

Ciljevi projekta: prevencija institucijske skrbi i ostanak osoba s intelektualnim teškoćama u zajednici razvojem mreže izvaninstitucijskih usluga u službi podrške u zajednici kroz pružanje usluge boravka, osobne asistencije i organiziranog stanovanja.

Osobni asistent – podrška OSIT u KCKŽŽ

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali Princ“ Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 1.994.289,00 kn

EU sufinancira: 1.994.289,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24.05.2021. – 24. 01.2023.

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Projektni partneri:

·         Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama ´´Latice´´ Koprivnica

·         Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji ´´Maslačak´´ Križevci

Kratak opis projekta: 

Projekt odobren u okviru poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III” Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ciljana skupina je 16 korisnika – osoba s intelektualnim teškoćama kojima će uslugu osobne asistencije pružati osobni asistent u svrhu unapređenja kvalitete života, socijalnog uključivanja u zajednicu i sprječavanja institucionalizacije. Usluga obuhvaća potporu u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja, pruža se polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada kroz 20 mjeseci, a korisnici su s područja Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, Križevci, Đurđevac, Virje, Novo Virje, Stari Glog, Pitomača).

Postignuća projekta: 

korisnici su usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu života, postali aktivniji u društvu i svojim matičnim udrugama čime se sprečava njihova institucionalizacija, a pozitivno se utječe na njihovu socijalizaciju, integraciju u društvo i obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Projekt “Budimo ruka podrške”

Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ Križevci

Ukupna vrijednost projekta: 413.397,82

EU sufinancira: 351.388,15 kn

Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2021. – 02.12.2022.

Projektni partneri:

·         Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar

·         Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“

Kratak opis projekta:

Ovim projektom će se doprinijeti  razvoju OCD-a u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko bilogorskoj županiji te ublažiti problem nejednake razvijenosti OCD-a u Republici Hrvatskoj kao i unaprijediti međusektorsku suradnju. Kroz projekt osposobiti će se predstavnici OCD-a za prikupljanje sredstava iz raznih izvora što je preduvjet za kontinuirano pružanje usluga koje su pak prilagođene potrebama i problemima u zajednici. Jačanje kapaciteta OCD-a postići će se kroz brojne edukacije jer upravo učenje i obrazovanje određuju kvalitetu ljudskih resursa te se sve više naglašava njihova važnost za razvoj društva. Jedan od ciljeva je i osvješćivanje lokalne zajednice o važnosti OCD-a i uslugama koje one pružaju posebice za specifične ranjive skupine – osobe s invaliditetom. Ulaganjem EU sredstava kroz projekt “Budimo ruka podrške” ojačati će organizacije civilnog društva, ali i pojedinci – zaposlenici, voditelji, volonteri te će ojačani lakše i kvalitetnije odgovoriti na postojeću kriznu situaciju.

Cilj projekta:

Doprinijeti razvoju i jačanju kapaciteta OCD-a te suradnje u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti projekta:

  • Osposobljavanje predstavnika OCD-a za prikupljanje sredstava te transparentno vođenje organizacija.
  • Osnaživanje predstavnika OCD-a i volontere za razvoj socijalnih usluga u zajednici i pružanje učinkovitih odgovora u kriznim situacijama.
  • Osvještavanje lokalne zajednice o važnosti OCD-a i uslugama koje one pružaju posebno uslijed kriznih situacija

Očekivani rezultati:
• 10 predstavnika OCD-a osposobljeno za prikupljanje sredstava te transparentno vođenje organizacija kroz edukacije
• 55 predstavnika OCD-a i volontera osnaženo za razvoj socijalnih usluga u zajednici i pružanje učinkovitih odgovora u kriznim situacijama
• Članovi lokalne zajednice osviješteni o važnosti OCD-a i uslugama koje one pružaju posebno uslijed kriznih situacija.