Četvrtak, 30 studenoga, 2023
Najave događaja

Okrugli stol i javne prezentacije Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre

U zadnjem mjesecu provedbe projekta “Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula” u Dnevnom boravku CGU Rojc, u utorak 11.04.2023. s početkom u 12:00 sati održati će se okrugli stol na temu “Važnost izvaninstitucijske socijalne usluge boravka za osoba s intelektualnim teškoćama“. Na temu važnosti ove izvaninstitucijske socijalne usluge, na okruglom stolu govoriti će stručnjaci i praktičari koje skrbe o osobama s intelektualnim teškoćama te uzvanici iz javnog sektora.

Također, na više lokacija u Puli od 11. do 14. travnja 2023. u vremenu od 11:00 do 13:00 sati održati će se javne prezentacije radi podizanja svijesti javnosti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama, kao dio javne kampanje spomenutog projekta, a prema sljedećem rasporedu:

u utorak 14.03.2023. u Centru gradskih udruga Rojc,

u srijedu 15.03.2023. na Portarati,

u četvrtak 16.03.2023. na tržnici na Verudi te

u petak 17.03.2023. na Gradskoj tržnici.

Tijekom javnih prezentacija korisnici udruge dijeliti će promotivni materijal i radove nastale tijekom kreativnih aktivnosti, a zainteresirani građani moći će od suradnika udruge i samih korisnika saznati više o udruzi i projektu.

Naš boravak osmišljen je kao prostor u kojem se osobe s intelektualnim teškoćama mogu osjećati sigurno i ugodno, a istovremeno stječu znanja i vještine koje će im omogućiti veću samostalnost i uključenost u društvo. Uz stručan tim, korisnici boravka sudjeluju u različitim dnevnim socijalizacijskim, edukacijskim, radno-kreativnim, sportsko-rekreacijskim i drugim aktivnostima koje su prilagođene njihovim interesima i mogućnostima.

Socijalizacijske aktivnosti poput grupnih razgovora, igara i izleta pružaju priliku za razvijanje društvenih vještina, poboljšavaju komunikaciju i stvaraju osjećaj pripadnosti i zajedništva među korisnicima. Također, pomažu u smanjenju osjećaja izolacije i usamljenosti, što je često problem kod osoba s intelektualnim
teškoćama.

Edukacijske aktivnosti poput učenja osnovnih vještina čitanja, pisanja, računanja i drugih, pomažu korisnicima u razvijanju intelektualnih sposobnosti i stjecanju znanja potrebnih za svakodnevni život. Kroz ovakve aktivnosti, korisnici poboljšavaju svoju funkcionalnu pismenost, što im omogućuje veću samostalnost u
obavljanju svakodnevnih zadataka i veću neovisnost.

Također, edukacijske aktivnosti koje se tiču informatičke pismenosti danas su iznimno važne za osobe s intelektualnim teškoćama, jer im omogućuju da se lakše snalaze u sve više digitalnom svijetu. Ove aktivnosti obuhvaćaju učenje osnovnih vještina korištenja pametnog telefona, računala, interneta i aplikacija, kao i učenje sigurnosti na internetu i korištenje raznih online alata. Važno je napomenuti da ovakve edukacijske aktivnosti ne samo da pomažu korisnicima u razvijanju novih vještina, već im pružaju i veću samostalnost u obavljanju svakodnevnih zadataka te veću neovisnost. To može pomoći u jačanju njihovog samopouzdanja i samopoštovanja, što može imati pozitivan utjecaj na njihovu cjelokupnu kvalitetu života.

Radno-kreativne aktivnosti poput slikanja, izrade raznih predmeta i drugog, omogućuju korisnicima da razviju kreativnost i umjetničke sposobnosti. Kroz rad na zajedničkim projektima, korisnici se također uče suradnji i timskom radu, a uspješno završavanje projekata pomaže u jačanju njihovog osjećaja postignuća.

Sportsko-rekreacijske aktivnosti poput redovitih oblika tjelesnog vježbanja, istezanja, prilagođenih sportova, plesa, plivanja i drugih, pružaju korisnicima priliku za održavanje tjelesne kondicije, što je iznimno važno za opće zdravlje i dobrobit. Osim toga, ovakve aktivnosti poboljšavaju koordinaciju pokreta, motoriku i ravnotežu kod osoba s intelektualnim teškoćama, a mogu im pomoći i u prevladavanju stresa.

Drugi oblici aktivnosti poput posjete glazbenim, kulturnim i drugim događanjima u zajednici također imaju važnu ulogu u poboljšanju kvalitete života korisnika, budući da imaju pozitivan utjecaj na emocionalno i mentalno zdravlje korisnika te pridonose njihovoj integraciji u društvo.

Kao izvaninstitucijska socijalna usluga, poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama ima ključnu ulogu u poboljšanju kvalitete života ove populacije naših sugrađana, pružajući im mogućnost samostvarenja i uključivanja u zajednicu. Također, boravak pruža podršku obiteljima i skrbnicima, omogućavajući im odmor od skrbi, znajući da su njihovi bližnji u sigurnim rukama.

Boravak za osobe s intelektualnim teškoćama igrati važnu ulogu u prevenciji institucionalizacije, što je proces u kojem se osobe s intelektualnim teškoćama smještaju u zatvorene institucije na trajni smještaj ili druge oblike skupnog stanovanja protiv njihove volje ili bez pristanka. Ova vrsta usluge, kroz koju se pruža podrška i briga o korisnicima, omogućuje im da ostanu u zajednici i da se integriraju u društvo na način koji odgovara njihovim potrebama i željama. Na taj
način, socijalna usluga boravka pomaže u sprečavanju institucionalizacije i doprinosi ostvarenju ciljeva deinstitucionalizacije u društvu.

Podsjećamo da pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava utvrđeno međunarodnim aktima te strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske koji ističu problem socijalne isključenosti osoba s invaliditetom. Među skupinom osoba s invaliditetom koja se nalazi u posebno nepovoljnom položaju nalaze se osobe s intelektualnim teškoćama, a najbitniji razlog je nedostupnost te nedovoljna razvijenost mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici.

Please follow and like us: