Četvrtak, 30 studenoga, 2023
Događaji

Završetak radova i opremanje “Kuće Danica” za pružanje usluge organiziranog stanovanja osobama s intelektualnimteškoćama

Kuća na adresi u Puli, Coattova 18 dodijeljena je na korištenje od strane Grada Pule na neodređeno vrijeme i bez naknade, Centru za inkluziju i podršku u zajednici za pružanje ove socijalne usluge, a uređenje i opremanje izvršeno je kako vlastitim angažmanom našeg osoblja i korisnika tako i zahvaljujući projektu Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici koji se sufinancira sredstvima Europske unije i državnog proračuna.

Putem ovog projekta radimo na razvoju, širenju i unapređenju kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. To uključuje smanjenje broja korisnika usluge smještaja, kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoj, širenje i unapređenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. Sastavni dio projekta je i jačanje kapaciteta osoblja za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici. Direktne aktivnosti projekta su pružanje usluge organiziranog stanovanja te usluge boravka. Te su aktivnosti s jedne strane potrebne da bi se smanjio broj osoba koje koristi institucijski oblik skrbi, ali i da bi se prevenirala institucionalizacija novih korisnika zbog nedostataka adekvatne podrške u zajednici u kojoj korisnici žive. Trenutno je u projekt uključeno 85 osoba s intelektualnim teškoćama.

Ovaj događaj dio je javne kampanje podizanja svijesti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama pod nazivom “Doprinosim”, a provodi se u okviru projekta “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici”. Cilj ovih aktivnosti je osvijestiti
i senzibilizirati opću i stručnu javnost, obitelji osoba s intelektualnim teškoćama te lokalni donositelji odluka o pravima osoba s intelektualnim teškoćama, u prvom redu o pravu na život u zajednici te s tim povezanim temama, a posebice o važnosti i dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga, važnosti procesa deinstitucionalizacije, samozastupanju osoba s intelektualnim teškoćama te prikazu primjera dobre prakse.

Organizacija događaja financirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Please follow and like us: