Subota, 13 srpnja, 2024
Događaji

Projekt „IRIS – Inkluzivne rute Istočne Slavonije”

Projekt „IRIS – Inkluzivne rute Istočne Slavonije”

Udruzi za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar odobren je projekt „IRIS – Inkluzivne rute Istočne Slavonije”. Projekt je odobren od strane Ministarstva turizma i sporta u sklopu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. Partner na projektu je Konjički klub Dunavski raj, a pridruženi partneri su Turistička zajednica grada Vukovara i Kulen travel d.o.o.

Kroz projekt će se razviti model savjetodavne i inicijatorske uloge udruga u oblikovanju inkluzivnih tura i interpretacija turističkih lokacija uz poticanje širenja broja dostupnih inkluzivnih turističkih usluga. Model uključuje razvoj i primjenu edukacijskog sadržaja za subjekte u turizmu prilagodbi narativa vođenih tura i prilagodbi vođenih tura potrebama osoba s invaliditetom. Nositelj i partner razviti će edukacijske sadržaje vezane za inkluzivni turizam i to; edukaciju o prilagodbi narativa vođenih tura i prilagodbi vođenih tura potrebama osoba s invaliditetom. Razvijeni edukacijski materijali primijeniti će se na testnoj skupini turističkih agencija i vodiča/interpretatora i prezentirati dionicima u turizmu. Golubica UZOSIO i KK Dunavski raj, provedbom projekta postaju savjetnici poslovnom sektoru i promotori inkluzivnog turizma te u sinergiji s TZ Vukovar i Kulen travel d.o.o. dobivaju osnovu za razvoj budućih inicijativa razvoja inkluzivnog turizma na području istočne Hrvatske.

Projekt će utjecati na dizanje svijesti o inkluzivnom turizmu, odnosno osobama s invaliditetom kao turističkom segmentu koji je isplativ kako financijski tako i s aspekta razvoja vrijednosti dionika u turizmu. Projekt će turističkom segmentu dati alate i iskustvo u razvoju sadržaja te na taj način potaknuti razvoj novih inicijativa. Kroz razvoj edukacijske uloge podnositelja i partnera promovirat će se i poticati razvoj turističkih programa i sadržaja u lokalnoj sredini. Projekt će na ciljanu skupinu osoba s invaliditetom djelovati inkluzivno i osnažujuće jer će im pružiti mogućnost da sudjeluju u odabiru ruta i atrakcija te sudjelovanje u oblikovanju narativa inkluzivnih narativa i interpretacija ruta i atrakcija. Konačno kroz provedbu testnih ruta, za osobe s invaliditetom će se stvoriti i konkretan turistički sadržaj u kojemu mogu sudjelovati bez ograničenja.

Nadamo se da ćemo ovim projektom potaknuti turističke subjekte na području Istočne Slavonije prema oblikovanju vlastitih inicijativa za prilagodbu i oblikovanje vlastitih turističkih usluga za osobe s invaliditetom te time, na lokalnoj razini, doprinijeti ostvarenju vizije programa „Turizam za sve“.????

Projekt „IRIS – Inkluzivne rute Istočne Slavonije” odobren je u ukupnom iznosu od 36.232,61 EUR, od čega Ministarstvo turizma i sporta sufinancira 66,44%.

Please follow and like us: