Subota, 13 srpnja, 2024
Bitni datumDogađaji

Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora – 1. ožujka 2024.

Čestitamo Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora!

Odluku o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora, Hrvatski je sabor donio 26. siječnja 2018. godine. Ovaj posebni datum obilježava se u spomen na dan kada je preminuo profesor Tomislav Špoljar, čija je važna uloga u razvoju podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u Hrvatskoj ostavila trajan pečat. Profesor Špoljar početkom je 20. stoljeća u Varaždinu pokrenuo osnivanje i rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju. Kao jedan od rezultata njegovog rada, 1963. godine osnovana je Visoka defektološka školu pri Sveučilištu u Zagrebu. U to vrijeme, ova je škola bila prva i jedina visokoškolska ustanova za sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije (tada defektologije) u Hrvatskoj, ali i u cijeloj tadašnjoj državi. Visoka defektološka škola kasnije je promovirana u Fakultet, a profesor Špoljar preuzeo je ulogu prvog dekana. Njegova predanost razvoju edukacijske rehabilitacije ostavila je dubok trag, a Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora predstavlja priznanje i sjećanje na njegovu iznimnu ulogu u unapređenju obrazovanja i podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u Hrvatskoj.

Nastavljajući viziju profesora Špoljara, generacije edukacijskih rehabilitatora stvorile su struku koja je danas zakonski regulirana, koja djeluje u više sustava, u njima je  nezaobilazna, te je prva promovirala ideju integracije, inkluzije i izjednačavanja mogućnosti za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom. Uz sve te činjenice, danas ta struka nije priznata do razine koju zaslužuje i često se suočava s novim izazovima na koje odgovaraju u skladu s duhom vremena u kojem živimo. Edukacijski rehabilitatori imaju znanje, iskustvo i želju za prikupljanjem novih znanja koja koriste u svakodnevnom radu.

Upravo je 1. ožujka, kao Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora, jedinstvena prilika da okupe, pričaju o struci i  upoznaju širu javnost s vizijom, misijom i ulogom koju imaju u društvu.   

Povodom toga, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora prigodnu će svečanost održati 1. ožujka 2024. godine s početkom u 11.00 sati, u prostoru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Please follow and like us: