Četvrtak, 30 studenoga, 2023
Događaji

Edukacija članova obitelji i skrbnika za inkluziju osoba s invaliditetom starije životne dobi

Projekt „Inclu-Ageing“ – Training of family members and guardians for inclusion of ageing adults with disabilities (Edukacija članova obitelji i skrbnika za inkluziju osoba s invaliditetom starije životne dobi), projekt br: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916; u okviru ERASMUS+ programa KA220-ADU – Partnerstva za suradnju za obrazovanje odraslih.

U okviru Erasmus+ projekta Savez OSIT 28. i 29. rujna organizirao je partnerski sastanak projekta Inclu-Ageing, u Hotelu Dubrovnik, Zagreb.
Na sastanku su sudjelovali sudionici iz partnerskih organizacija. Nositelj projekta je Sveučilište Maria Grzegorzewska (APS)/Poljska, a osim Saveza OSIT partneri na projektu su organizacije: Sveučilišni institut za rehabilitaciju (Uri-Soča)/Slovenija,, ESTIA – Centar za podršku i socijalnu skrb za osobe s intelektualnim teškoćama/Grčka, Austrijska udruga inkluzivnog društva (AIS)/Austrija i Međunarodni centar za promicanje obrazovanja i razvoja (CEIPES)/Italija.
Raspravljalo se o dosadašnjim rezultatima projekta i planirao se tijek rada preostalih aktivnosti. U tijeku su završavanja radova na priručniku za roditelje, članove obitelji i skrbnike osoba s intelektualnim teškoćama starije životne dobi koji će biti dostupan na 7 jezika. Radilo se na kreiranju edukativnih videa i HUB-a te će se uskoro održati „project piloting“ tijekom kojem će ciljna skupina ocjenjivati rezultate i materijale nastale u projektu, a kasnije i konferenciju za stručnjake.

U ovom hvale vrijednom međunarodnom projektu iz Saveza aktivno sudjeluje Vanda Canjuga.

Više možete saznati na linku https://incluageing.infoproject.eu/

Please follow and like us: