Četvrtak, 30 studenoga, 2023
Događaji

27. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem

27. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem, održan je 24. i 25. listopada u Zagrebu. Najveći godišnji skup osoba s invaliditetom u regiji o temi ” Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – o nama uvijek s nama – od slogana do realnosti.”Organizator je Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), a suorganizator Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak istaknula je da su razvoj socijalnih vještina, obrazovanje, rad i zapošljavanje prioritetna područja koja osiguravaju uključenost osoba s invaliditetom u život zajednice. Cijelo društvo je zaduženo da se Konvencija o pravima osoba s invaliditetom provodi svakodnevno i da su najveći neprijatelj negativni stavovi i predrasude. Osobe s invaliditetom ne smije se gurati da budu socijalni slučajevi, već ih treba poticati da se obrazuju i prepoznaju svoje sposobnosti.

Simpozij je krenuo emotivnom komemoracijom za bivšeg predsjednika SOIH-a, dr. Zorislava Bobuša, koji je preminuo u srpnju ove godine.Na ovom dvodnevnom Simpozij je krenuo emotivnom komemoracijom za bivšeg predsjednika SOIH-a, dr. Zorislava Bobuša, koji je preminuo u srpnju ove godine.Na ovom dvodnevnom simpoziju, sudjelovalo je oko 250 sudionika iz cijele Hrvatske i raznih Saveza osoba s invaliditetom. Nova predsjednica SOIH-a, Marica Mirić istaknula je da sudionici skupa žele osvijestiti teškoće s kojima se suočavaju i potaknuti javnost da promišlja o istima. Naglašeno je da u protekloj godini sustav rane intervencije nije dobro razvijen, kako proces deinstitucionalizacije ide jako sporo, ali i da osobe s invaliditetom ne razumiju sve modele vezane uz proces vještačenja, poticaje i zapošljavanje. Savjetnica u Ministarstvu rada, Zvjezdana Bogdanović, predstavila je Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti od 2021.-2024. i rekavši da je naglasak stavljen na izvaninstitucijske usluge, širenje mreže usluga te uvođenje inovativnih usluga. Naglasak će biti i na obrazovanju, zapošljavanju, pristupačnosti i zdravstvenim uslugama. Upozoreno je da u mnogim gradovima infrastruktura još nije prilagođena osobama s invaliditetom, te je predstavljena mobilna aplikacija “Pristupačni Zagreb”! Drugog dana održavanja simpozija, državni tajnik trebao je u detalje pojasniti i predstaviti najavljeni veliki financijski paket, međutim, on se nije pojavio a osoba koju je poslao kao zamjena nije niti obučena, niti educirana niti radi na poslovima važnima za navedeni sektor. To je još jedan dokaz koliko do osoba s invaliditetom drži država i oni koji odlučuju o važnim temama za iste.

Dvodnevni Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom, na kojem je bilo oko 250 sudionika, održao se pokroviteljstvom predsjednika RH, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grada Zagreba. Glavni ciljevi i teme su promocija održive i uključive Hrvatske, zeleni pristup i digitalizacija, žene s invaliditetom te mladi. Također, kao veliku važnost treba istaknuti i stvaranje prijateljstava i umrežavanje organizacija civilnog društva i Saveza, koje okupljaju osobe s invaliditetom.

Please follow and like us: